Pojďte si hrát 🎲 Sleva -15 % na kategorii Erotická zábava s kódem HRY15
Partner of Notino
CUTE hračka týdne s překvapením
Zlevňovač dopravy
Luxusní dárkové balení

Pride festivaly jsou po celém světě možností, jak ukázat, že ne vše je jen černé nebo bílé. Barev je mnoho, tak proč si trošku nerozšířit obzory?  A jak to máte s láskou vy? Uvědomujeme si, že občas zabředáme do znázorňování stereotypů. Víme to a sem tam to zkusíme i jinak. Zvláště teď, když byla debata o manželství pro všechny opět otevřená a kdy Ústavní soud zrušil povinné kastrace při úřední změně pohlaví. Přibližujeme se díky těmto malým změnám Evropě, nebo stále zaostáváme? To je na debatu, ale jak uvádí deník Refresher, rovnoprávné manželství u nás stále ani po odsouhlasené novele občanského zákoníku nemáme a pokud chcete například darovat krev a jste muž, který měl sex s jiným mužem, jste z dárcovství automaticky vyloučen kvůli "rizikovému sexuálnímu chování".
Není to však jen o LGBT+ komunitě. Je to o lidech v pokročilém věku, kteří se stále snaží zůstat sexuálně aktivní. Je to o mladých lidech, kteří neví, co si se sexem počít. Je to o lidech, kteří si životem nesou své mindráky, zklamání a touhy. Sex je radost, ale může být i starost.  Tak co s tím? 
Trocha teorie pro začátek
Pokud jste se už zžili s termínem LGBT, tak pozor. Tato zkratka je ještě mnohem obsáhlejší a další pojmy se schovávají buď za znaménko +, nebo jsou přiznané, takže představujeme LGBTQIA. A co tato písmena znamenají? 
L jako Lesba
Žana, kterou přitahují sexuálně i duševně jiné ženy. Tady není asi potřeba cokoliv dalšího dodávat. Čeština bohužel nemá tolik trefných pojmenování pro různé typy leseb jako angličtina, ale pojďme alespoň na některé mrknout. Butch je maskulinní typ lesby, která nemá potřebu vypadat jako dáma, ba právě naopak. V páru je šato ta dominantní. Dyke je všeobecné pojmenování pro lesby, které se používá v LGBT komunitě. Moc se ale nehodí, aby je takto oslovil třeba heterosexuál. Lipstick lesbian je vyloženě ženský typ s make-upem, vyloženě ženským oblečením i chováním. A co možná mnoho dívek a žen samo zažilo, tak je L.U.G (Lesbian until graduation). Jsou to dívky, které v mládí spaly se ženou nebo ženami, ale nakonec často stejně skončily s mužem. Takže v podstatě dnešní mladé dívky, které teprve objevují svou sexualitu ;-)
G jako Gay
Muž, kterého sexuálně i duševně přitahují jiní muži. Slovo gay se však v angličtině používá i pro ženy-lesby. Čeština takto označuje pouze muže. V historických písemnostech psaných staročeštinou se používalo slovo "samcoložník", které však s vývojem jazyka vymizelo.  Díkybohu.
B jako Bisexuál
Bisexuálové, muži i ženy, jsou přitahováni oběma pohlavími, přičemž některé může převládat.  Už z názvu je patrné, že základem je "bi" (dva). Předpokládá tedy, že všechny lidi lze rozdělit jednoduše mezi dva gendery. V posledních letech se proto začíná častěji než označení bisexualita používat pansexualita. Výraz pro dvě, tedy bi-, je v tomto slově nahrazen obecnější předponou pan-, která odkazuje ke všem genderům.
T jako Transgender
Transgender popisuje širokou škálu lidí, jejichž genderová identita je odlišná od jejich biologického pohlaví. Termín transgender je současně zastřešujícím označením pro osoby, které se neidentifikují výlučně maskulinně či femininně, tj. vymykají se klasickému rozdělení muž–žena. Protikladem termínu transgender je cisgender, tedy osoba, jejíž genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo určeno při narození.
Q jako Queer
Pojem queer může někdy sloužit jako náhražka LGBT. Zastřešuje všechny, kdo se cítí býti jiní, vymykající se běžným společenským normám, tedy tomu, co je všeobecně pokládáno za "normální". Queer aktivisté odmítají striktní definici své genderové či sexuální identity. V překladu z angličtiny znamená slovo queer "divný", ale kdo dnes je a není divný, jiný, svůj? Nejsme všichni tak trochu queer? ;-)
I jako Intersexuál
Intersexuálem je člověk, který může mít pohlavní znaky jednoho pohlaví, ale současně mít pohlavní orgány druhého pohlaví. Intersexuál tak může mít současně mužské i ženské pohlavní orgány či jeho genitálie není možné jednoznačně určit.
A jako Asexuál
U asexuálů je typická absence sexuální touhy a sexuální přitažlivosti. Vyžadují pouze romantické nesexuální vztahy.  

A jaký máme v ČR k LGBTQ+ komuniutě vztah ?  
Z výzkumu Veřejného ochránce práv z roku 2019 vyplývá, že i když si značná část české populace myslí, že naše společnost je vůči LGBT+ skupině tolerantní, zkušenosti LGBTQ+ lidí jsou často odlišné. Pouze třetina veřejnosti si myslí, že LGBTQ+ lidé jsou v České republice stále diskriminováni, zatímco mezi LGBTQ+ skupinou jde až o zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Veřejnost tedy vnímá situaci LGBTQ+ lidí podstatně více pozitivně než oni sami a problémy, se kterými se potýkají, do značné míry nevnímá.
Postavení transsexuálních/transgender osob je výrazně těžší a horší než postavení leseb a gayů. Zhruba polovina LGBT+ lidí se domnívá, že lesby a gayové dnes mohou žít, jak chtějí, kdežto v případě trans lidí je to pouze třetina. 
Nejdůležitější opatření, která by podle dotázaných LGBT+ lidí pomohla, aby se jim v České republice žilo lépe, se týkají rodinného života. Největší podporu má v tomto směru zpřístupnění manželství i párům stejného pohlaví, což má podporu 65 % celé české veřejnosti. 
Deprese a úzkosti se LGBTQ+ lidem nevyhýbají, ba naopak
Unikátní výzkum zdraví osob s menšinovou sexuální orientací či genderovou identitou provedli vědci z týmu Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jejich zjištění ukazují, že 40 % zúčastněných se nachází v silném až extrémním riziku depresivity, u několika skupin tato čísla přesáhla dokonce 50 %. 
Výsledky výzkumu Masarykovy univerzity odhalují poměrně závažná čísla, která jsou v souladu s obecným nárůstem duševních potíží v Česku. Mezi trans a nebinárními lidmi se nachází ve vysokém až extrémním riziku depresivity zhruba polovina z nich, podobně jsou na tom i pansexuální a asexuální lidé. O něco méně ohroženou skupinou jsou gayové a lesby, u nichž se vyskytuje 30 % lidí v takovém riziku. „Známky depresivity jsou mnohdy spojené se zvýšenou osamělostí, ztrátou smyslu života a nízkou sebehodnotou. Nejnižší podporu okolí, zejména rodiny, pak vnímají především trans muži a asexuální a nebinární lidé,“ doplňuje Andrea Stašek data, ze kterých vychází najevo, že až 26 % LGBTQ+ zúčastněných téměř pořád cítí, že jejich život nemá smysl, a sníženou sebehodnotu zažívá až 33 % dotazovaných.
Co si z toho odnést? Snad jen to, abychom byli tolerantní a vyřadili ze svého slovníku slovo "normální". Protože kdo určuje, co je norma a co odchylka? Není potřeba zařazovat se do škatulek, je potřeba k sobě přistupovat jako k lidem, kdy každý má jiné potřeby, výchovu, zvyky, ale uvnitř jsme stejní.