Pojďte si hrát 🎲 Sleva -15 % na kategorii Erotická zábava s kódem HRY15
Partner of Notino
CUTE hračka týdne s překvapením
Zlevňovač dopravy
Luxusní dárkové balení

Vaginismus, priapismus, anorgasmie. Týkají se tyto jazykolamy i vás?

V předchozím článku jsme se zaměřili na obecný úvod do světa sexuálních dysfunkcí. Následující text bude mít za úkol blíže představit jednotlivé poruchy vyskytující se u žen a u mužů. Popíše jejich příznaky, nejčastější důvody vzniku a pokusí se nastínit, jak (alespoň získaným) nemocem předcházet, případně co můžete ve svých návycích změnit, aby došlo ke zlepšení (již vyskytující se) poruchy. Některá řešení jsou poměrně jednoduchá a snadno aplikovatelná, s jinými je to složitější, každopádně vždy je potřeba mít na paměti, že vyskytne-li se nějaký, pro vás neobvyklý, problém, je nejlepším krokem vyhledat odbornou pomoc. Často nás u takto choulostivých problémů zadrží stud, ale opravdu není čeho se obávat, lékaři jsou odborníci a viděli už všelico.
Dámy mají přednost, proto se pojďme nejprve podívat na nejčastější, ale i ty méně časté sexuální poruchy trápící ženské pohlaví.

FRIGIDITA

= absence sexuální vzrušivosti. Jedná se o častý problém vyskytující se u žen ve všech stádiích života. Frigidita se řadí do primárních i sekundárních kategorií poruch, tedy může být vrozená i získaná v průběhu života. Stejně tak může být generalizovaná, tj. vyskytující se u všech sexuálních partnerů, nebo selektivní čili vázaná pouze na určitého partnera. Tento druh poruchy může být vyvolán negativním zážitkem, jehož následky si žena nadále nese v sobě ve formě traumatu. Frigidita je velmi často zapříčiněna také pro ženu nepříjemným prostředím. Jak jsme si zmiňovali v předchozím článku, ženská sexualita je z velké části stimulována v mozku, a proto pokud ulehá do postele s vědomím, že za zdí spí tchýně, dost pravděpodobně nastane situace, kdy odmítne sex a bude jí tedy chybět ona sexuální vzrušivost. Nejčastěji se jedná o psychologický problém, proto se tato porucha řeší formou terapie a odstraněním rušivých podnětů. Problém může také vyvolávat konfliktní vztah s partnerem. Poslouchejte proto svá těla a komunikujte se svými protějšky.

DYSPAREUNIE & ALGOPAREUNIE

= přechodné nebo trvalé pocity diskomfortu během penetrace. Vyskytují se nepříjemné pocity v pochvě, ale také v močové trubici a měchýři, doprovázeny jsou svěděním, pálením, bolestí. Problémy se mohou vyskytovat po každém styku, ale také pouze ojediněle. Příčiny vzniku jsou trojí – organické (záněty, anatomické abnormality, endometrióza…), funkční (svalová dysbalance, nesprávné fungování pánevního dna…) i psychogenní (traumata, negativní postoj k partnerovi, stres…). Tyto pocity diskomfortu se často vyskytují také v době poporodní. Jelikož se jedná o komplexnější problémy, lékařskou pomoc naleznete nejen u psychologa na terapii, ale také u gynekologa, urologa, sexuologa či fyzioterapeuta.

VAGINISMUS

= mimovolné, velmi silné, reflexní stahy svalstva poševního vchodu. K těmto stahům dochází během pokusů o penetraci, ale ve vážnějších případech i u gynekologického vyšetření, zasunutí vlastního prstu či v průběhu zavádění menstruačních pomůcek. Proniknutí penisu, případně pomůcek, ale i lékařských nástrojů je vysoce bolestivé a často téměř nemožné. Tato porucha má charakter obranného reflexu a je téměř vždy spojena s psychikou dané osoby. Vaginismus se objevuje po traumatizujících zážitcích, ale může být také následkem výchovy – typicky u silně nábožensky založených rodin, kdy je dcerám vtloukáno do hlavy, že je sex něco nečistého a nevhodného. Spojován může být taktéž s obecným odmítáním sexuality nebo se strachem z partnera. Ženy trpící vaginismem často neodmítají sex komplexně, naopak si užívají jiných možností a vynechávají pouze praktiky požadující průnik penisu do pochvy. Léčba probíhá (ve většině případů) formou nalezení příčiny a následné terapie. V současnosti lze zakoupit tréninkové dilatátory, které mají různé průměry a lze s nimi postupně cvičit povolování svalstva.

PORUCHY SEXUÁLNÍ SATISFAKCE

= nespokojenost s průběhem sexuálního aktu. Dosažení orgasmu ještě nemusí nutně znamenat celkové uspokojení. Sám orgasmus totiž dokáže vyvolat celou škálu negativních pocitů. Velmi vzácně může kupříkladu zapříčinit silné bolesti hlavy podobné migréně, zvracení, škytavku nebo jiné potíže. Některé ženy během orgasmu prožívají stresogenní inkontinenci moči, což způsobí negativní psychickou odezvu ve formě studu. Ostatně i nečekaný mokrý orgasmus dokáže nepříjemně překvapit a zaskočit oba zúčastněné.

ANORGASMIE

= neschopnost dosáhnout orgasmu. Tento druh poruchy se týká převážně žen, ale dokáže potrápit i muže. Anorgasmie se dělí na tři druhy – primární, sekundární a situačně podmíněnou. O primární mluvíme tehdy, jestliže jedinec za dobu svého života nikdy neprožil orgasmus. Sekundární vzniká v momentě, kdy jedinec orgasmu dosahoval, náhle však o schopnost přišel. Situačně podmíněná se týká okamžiků, ve kterých člověk nedokáže vyvrcholit kvůli určitým podmínkám. Jako u většiny předchozích dysfunkcí je problém spojen převážně s psychikou, velmi zřídka kdy se jedná o anorgasmii způsobenou biologickou příčinou.

Ženský orgasmus je křehká věc a jakákoli psychická nepohoda dokáže překazit vyvrcholení. Je proto zásadní, aby spolu partneři komunikovali a vzájemně si sdělovali, jaká stimulace na ně funguje (každý je individuální a co platilo na jednoho partnera, nemusí platit na druhého) a zda je daný den kupříkladu něco trápí, aby protějšek věděl, jak ke společným hrátkám přistupovat. U problematického dosahování orgasmu významně pomáhá masturbace. Poznání vlastního těla a sexuality velmi často odbourává psychické zábrany, které orgasmus znemožňovaly.

A CO MUŽI?

U ženských sexuálních dysfunkcí hrála hlavní roli psychika, u pánské části populace je tomu naopak, tam většina poruch vzniká na základě organického problému. Pojďme si blíže představit některé dysfunkce postihující muže.

PORUCHY EREKCE

= nedostatečná tuhost pohlavního údu. Jedná se o nejčastější mužskou sexuální dysfunkci, která postihne alespoň párkrát za život absolutní většinu mužů. Pokud se tento problém vyskytne výjimečně, není potřeba vyhledávat lékařskou pomoc. Objevuje-li se ovšem pravidelně a penis opakovaně nedosahuje požadované úrovně tuhosti, aby mohlo dojít k pohlavnímu styku, je potřeba záležitost řešit s odborníkem. Pravděpodobnost výskytu poruch erekce roste s věkem muže, četnost se zvyšuje po 40. roku života. Dysfunkce je buď izolovaná, čili je to jediný problém a ostatní funkce probíhají spolehlivě, nebo je spojena s jinými obtížemi, nejčastěji s předčasnou ejakulací (o které bude řeč později). Stejně jako u ženského orgasmu hraje roli únava, požití omamných látek, stres… nejčastější příčinou je užívání antidepresiv, která mají za vedlejší účinek právě poruchy erekce. U diagnostiky poruchy je sledován průběh ranních a nočních erekcí, pokud k nim pravidelně dochází, poukazuje to na psychický problém, nikoli organický. S nedostatečnou erekcí dokáže pomoci vakuová pumpa. Pumpa vytvoří podtlak, což má za následek mnohem vyšší prokrvení penisu a tedy i jeho tuhost. Ta se zafixuje často přiloženými erekčními kroužky, takže nahromaděná krev zůstane na místě a muž je schopen kvalitnějšího a často i delšího styku.

PŘEDČASNÁ EJAKULACE

= neschopnost oddálit ejakulaci. O závažném problému hovoříme až tehdy, má-li muž pravidelný pohlavní styk probíhající vícekrát týdně, a ani po delší době není schopen ejakulaci zadržet, čímž je sex pro oba zúčastněné neuspokojivý. Ejakulace při těchto obtížích obvykle přichází ještě před proniknutím penisu do vagíny, nebo po pouhých několika kopulačních pohybech (nejčastěji do 15 vteřin). Oproti poruchám erekce tato dysfunkce trápí převážně mladé muže ve věku do 30 let. Obvykle se problém snižuje se zvyšující se frekvencí pohlavních styků. Oddalování lze také trénovat pomocí stiskací techniky, která postupně „vytrénuje“ muže k tomu, aby vysokou míru vzrušení toleroval bez předčasné ejakulace. V současnosti lze také zakoupit nejrůznější spreje, lubrikační gely a podobné přípravky, které mají za úkol lehce znecitlivět penis a pomoci tak s ovládnutím ejakulace. Dobře poslouží i erekční kroužky, které penis lehce zaškrtí a oddálí samotné vyvrcholení. Výrobci ale už přišli i s tréninkovými sadami masturbátorů, které mladým mužům pomohou lépe se připravit na samotnou praxi.

PRIAPISMUS

= dlouhotrvající, bolestivá a neustupující erekce. Závažný problém, který může vést až k trvalému poškození penisu. Existuje několik druhů, nejčastějším je Ischémický priapismus – způsobuje, že krev v erekčních komorách nemůže odtéct pryč a způsobuje tak velmi bolestivé pnutí v údu. Tato dysfunkce se obvykle objevuje jako následek užívání medikace či rekreačních drog, případně je navázána na zdravotní stav (např. leukémie nebo malárie). Nejpravděpodobnější výskyt je s nesprávným užitím léků na erektilní dysfunkci. Problém nastává ve chvíli, přetrvává-li erekce déle než 4 hodiny bez jakékoli sexuální stimulace. V takovýchto momentech je nutné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, aby nedošlo k trvalému poškození penisu.

PORUCHY ORGASMU U MUŽŮ

= anorgasmie (neschopnost prožít orgasmus); orgasmus retardatus (potřeba abnormálně dlouhotrvající intenzivní stimulace k vyvolání orgasmu); anejakulace (suchý orgasmus). To jsou tři způsoby dysfunkčních orgasmů postihující muže.

O anorgasmii se jedná pouze v případě, pokud muž není schopen dosáhnout vyvrcholení pohlavním stykem, orálním sexem ani masturbací. Tito muži i přesto mívají noční poluce, díky kterým odchází menší část nahromaděného semene pryč z těla. Terapie probíhá za pomocí erotických pomůcek (masturbátorů nebo vibrátorů). Anorgasmie je u mužů poměrně vzácná.

Vyžaduje-li jedinec netradičně dlouhou a intenzivní stimulaci, pravděpodobně jej trápí tzv. orgasmus retardatus. Mohlo by se zdát, že je to snem každé ženy, aby měl muž výdrž dlouhou desítky minut, opak je ovšem pravdou. Tato porucha může vyvolávat silné frustrace a pocity diskomfortu na obou stranách. Léčba prakticky neexistuje a jako prostředek k dosažení orgasmu jsou využívány stimulační pomůcky.

Suchý orgasmus, dysfunkce vyskytující se v současnosti stále častěji. Ve skutečnosti nejde o poruchu orgasmu, ale výronu semene. Na vině je hojnější předepisování léků na vysoký tlak a psychofarmak, které tento jev způsobují. Přesněji zapříčiní farmakologickou blokádu, která nedovolí spermatu vyjít z močové trubice ven i přes to, že k orgasmu dojde. V těchto případech se nejedná o velký problém, který by vyžadoval lékařský zákrok. Větší komplikací je tzv. retrográdní ejakulace – sperma není vypuzeno z uretry ven, ale dostává se do močového měchýře. Tuto formu poruchy vyvolává například diabetes.

Tímto jsme vyčerpali základní typy sexuálních disfunkcí u žen a mužů. Spousta z nich je řešitelná poměrně snadným „domácím“ způsobem a pomůcky k trénování naleznete i na našem e-shopu. Velká část ovšem vyžaduje intenzivní práci na sobě ve formě docházení za odborníkem. Sexuální dysfunkce jsou nemoci jako každé jiné, proto se nemusíte stydět řešit je s lékaři a nechat si předepsat medikaci. A pokud vás trápí nějaké méně závažné obtíže, proberte je třeba s partnerem nebo s jinými lidmi, kterým věříte, už to může člověku ulevit od napětí a částečně problém vyřešit. Komunikujte spolu a poslouchejte vlastní tělo, to vám samo nejlépep prozradí, co se děje.
HANA
Do světa shibari a BDSM zabloudila v roce 2017 a už nenašla cestu zpátky. Jejím hlavním zájmem jsou provazy, ve kterých vyhledává hlavně emoce a spojení s druhým člověkem. Nebrání se ani jiným praktikám, ráda zkouší nové věci, testuje a posouvá své hranice.
Další články autora HANA