GOOD VIBES s Flagranti ﮩـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ SLEVA 15 % na MASTURBÁTORY s kódem "MAS15"
Partner of Notino
FLASH začal ⚡️ Ceny za polovinu
Do konce zbývá
Zlevňovač dopravy
Dárek pro každého

Shibari: sexuální praktika nebo něco víc?

Shibari – japonský termín pro vázání, ale co si pod ním vlastně představit? Tento pojem v posledních letech čím dál více rezonuje společností, a vyvolává řadu otázek, na které se konkrétní odpovědi nachází jen těžce. Po zadání hesla do vyhledávače se objeví převážně titulky polemizující nad tím, zda je shibari umění, či nikoli. V sérii článků budeme postupně odkrývat tajemství japonského vázání a představíme si jej z všemožných stran. Je svazování pouze sexuální praktikou nebo se v něm dá objevit mnohem více? A musí být člověk masochista, aby si tuto činnost užil? Těmito, a mnohými dalšími otázkami, se budeme ve článcích zabývat.
Pojďme si na úvod představit základní pojmy, které se ve spojitosti s touto disciplínou užívají, abychom se zorientovali a věděli, o čem bude v následujících článcích řeč.
Autor: iva.zur.photo

Dom/top – ten, který dává a určuje, kam bude scénka/vázání směřovat. Je potřeba si hned na začátku ujasnit, že člověk, který je top, nemusí být nutně dominantní, jde pouze o označení osoby, která vede vázání.

Sub/bottom – ten, který přijímá. Rovněž jako u dom/top není pravidlem, že člověk v bottom roli musí být submisivní. Submisivita, stejně jako dominance je spíše povahovým rysem, kdežto označení top/bottom je pojmenování role v dané scénce.

Model/ka – vázaný, dále se také používají pojmy rope bottom nebo rope bunny.

Rigger/ka – vázající, jinak řečeno ten, který vede provaz a váže jím modelku. Pojmy model/ka a rigger/ka se používají výlučně v shibari, přičemž dom/top a sub/bottom můžeme používat i ve spojitosti s jinými BDSM aktivitami.

Switch – lidé, kteří vážou a nechávají se vázat. „Switchovat“ může jak jedinec (s jedním partnerem je top, s jiným bottom), nebo jedinci vzájemně v jednom páru.

VDD – neboli „velký drsný dominant“. Těmto lidem je dobré se vyhnout. Bývají to zpravidla starší muži, kteří nedbají na bezpečnost, nerespektují hranice druhých, nedodržují základní pravidla BDSM. Často si za „oběť“ vybírají nováčky, protože ti ještě neznají úzus, a snadno podlehnou, což může mít za následek fyzické i psychické zranění či vytvoření nedůvěry v celou BDSM komunitu.

Reg flag – s pojmem VDD se pojí tzv. red flags, tedy varovné znaky/signály, které znamenají, že není bezpečné s tímto člověkem podnikat BDSM aktivity. Klasickými red flagy jsou nerespektování hranic, nekomunikace, srážení sebevědomí, neochota sejít se na neutrálním místě, přesvědčování o tom, že jeho/její pojetí hrátek je to jediné správné… red flagy jsou ovšem i na straně přijímaného, tam jsou to typicky absence vlastních hranic (nerovná se neznalost, je v pořádku neznat zpočátku své hranice a pomalu je objevovat, ale je nutné o tom s protějškem mluvit a nepoužít větu „můžeš si se mnou dělat, co chceš“), „topping from the bottom“, což bývají situace, kdy přijímající přikazuje dávajícímu, co má dělat. Řadíme sem taktéž přesouvání veškeré zodpovědnosti na „vrška“, to, že jsme v pasivní roli, neznamená, že se vzdáváte veškeré zodpovědnosti za sebe, důvěra v páru je vzájemná, top musí bottomu věřit, že bude hlásit jakýkoli problém, který může přijít, stejně jako naopak bottom věří topu, že udělá vše proto, aby jej nezranil.

Autor:iva.zur.photo

SSC – základní poučka pro Shibari, ale obecně pro jakékoliv BDSM praktiky, vychází ze zkratky SSC – safe, sane & consensual, v překladu bezpečně, s rozumem a konsensuálně. Co to v praxi znamená? Bezpečně – jsme si vědomi rizik, která s sebou Shibari přináší a snažíme se eliminovat poranění ať už fyzická, tak psychická – při shibari může dojít ke smrtelnému zranění, můžete mít doživotní následky nebo intenzivní krátkodobé následky (poškození nervu). Mohou se také objevit traumata, o kterých jsme ani nevěděli, že je máme. Je tedy třeba jít na všechno pomalu a znát své limity. S rozumem – tedy v takovém stavu, kdy jsme schopni vyhodnocovat situaci a adekvátně na ni reagovat, takže rozhodně ne pod vlivem omamných látek a alkoholu. Konsensuálně – se souhlasem obou účastníků, s vykomunikovanými hranicemi a nastavenými stopkami.

Stopka – stejně jako v jiných BDSM aktivitách je potřeba nastavit si před prvním vázáním stopku. V shibari se nejčastěji používá tzv. semafor – zelená, líbí se mi, co děláš, můžeš přidat na intenzitě; oranžová/žlutá, pokud budeš pokračovat tímto tempem, nezvládnu to, někde je problém; červená/stop, chci okamžitě ukončit scénku, rozvaž mě.

Session – jednotlivá scénka, je tvořena několika částmi – pokec, čas před samotným vázáním, kdy mají účastníci čas na předání aktuálních informací o sobě, jakou mají náladu, jaký je jejich zdravotní stav, jestli je něco nového, co by měl druhý vědět… zkrátka cokoli, co by mohlo následující scénku ovlivnit. Session, po které následuje aftercare, čas po skončení vázání, jenž slouží k návratu do reality, ke zpracování fyzických i emočních zážitků. Každá aftercare je individuální, někdo se chce mazlit a cítit blízkost druhé osoby, jiný naopak potřebuje být sám, někteří lidé jdou na večeři… vše je o komunikaci a domluvě, jak tento čas strávíte, důležité je, aby proběhl. Feedback neboli zpětná vazba, velmi důležitá část session, na kterou by se nemělo zapomínat, umožňuje oběma zúčastněným zlepšovat se a rozvíjet své schopnosti. Ideální je dávat dvojí feedback – první po skončení aftercare a druhý o několik dní později, až hormony vyplavené z vázání opadnou a nastoupí racionální stránka. Zpětnou vazbu by měl dostávat jak rigger, tak modelka.

Subspace – změněný stav vědomí u „spodku“ přicházející během vázání, jedná se o rozplynutí v okamžiku, pocit klidu a uvolnění.

Topspace – tzv. flow, změněný stav vědomí u „vršku“ přicházející během vázání, doprovází ho intenzivní soustředění, pocit bytí tady a teď, top si vytváří „bublinu“ díky které nevnímá okolí a soustředí se pouze na vázaného.

Drop – může přijít v momentě, kdy odezní vyplavené hormony z vázání a člověk se cítí smutně, unaveně, může mít úzkostlivé stavy nebo jiné negativní projevy. Drop je způsoben poklesem hormonů, které se nám díky emočnímu vypětí během vázání vyplavily a zvýšily tak jejich běžnou hladinu. Neznamená to, že session proběhla špatně, jedná se o přirozený lidský projev po návratu do „normálního“ fungování.

Jam – veřejně přístupné setkání, na kterém není daný program. Lidé mohou vázat, povídat si, seznámit se, nebo se jen přijít podívat. Ideální příležitost pro nováčky.

Workshop – velmi důležitou součástí shibari je vzdělávání se a zlepšování, proto i v tomto odvětví probíhají workshopy na předem dané téma. Tyto akce organizují buď jednotlivci nebo shibari studia.

Studio/dojo – bezpečný prostor, který slouží lidem k vázání, vždycky je tam nějaký lektor, který na danou akci dohlíží a dává pozor na to, aby se nedělo nic nechtěného. Většina studií taktéž nabízí možnost soukromého pronájmu.

Self-tying – volně přeloženo jako sebe-vázání. Vázat nemusíte pouze v páru, lze svazovat sebe sama.

Co-tying – společné vázání. Stejně jako u self-tyingu platí, že na vázání nemusíte být dva, můžou být vázány dvě modelky jedním riggerem, nebo jedna modelka dvěma riggery, fantazii se meze nekladou.

HANA
Do světa shibari a BDSM zabloudila v roce 2017 a už nenašla cestu zpátky. Jejím hlavním zájmem jsou provazy, ve kterých vyhledává hlavně emoce a spojení s druhým člověkem. Nebrání se ani jiným praktikám, ráda zkouší nové věci, testuje a posouvá své hranice.